Công Văn: Số; 69/UBND-VP

Số; 69/UBND-VP Tải về (0) Ban hành ngày: 08/07/2021

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo