Công Văn: Số: 83/-UBND-VP

Số: 83/-UBND-VP Tải về (0) Ban hành ngày: 10/08/2021

Về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo