Quyết Định: Số: 85/QĐ-UBND

Số: 85/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 11/07/2021

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt chi chuyển nguồn ngân sách năm 2020 từ nguồn vượt thu

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Kế toán - Tài chính Lĩnh vực: Kế toán - Tài chính
2/9
Thông báo