Báo cáo: Số: 89/BC-UBND

Số: 89/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 13/10/2021

Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 11 năm 2021

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo