Báo cáo: Số: 96/BC-UBND

Số: 96/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 04/11/2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Nội Vụ
2/9
Thông báo