Báo cáo: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG TÂN Tải về (0) Ban hành ngày: 06/10/2021

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ỦY UBND CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Nội Vụ
2/9
Thông báo