Báo cáo: Uỷ ban nhân dân xã Hướng Tân

Uỷ ban nhân dân xã Hướng Tân Tải về (0) Ban hành ngày: 31/12/1969

Thống kê số lượng, chất lượng thành viên ủy ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Nội Vụ
2/9
Thông báo